ใช้หนี้หมดเเล้ว! อยากไถ่ถอนจัดจำนองหลังใช้หนี้หมด ต้องทำไง

Q : อยากไถ่ถอนจัดจำนองหลังใช้หนี้หมด❓
A : เมื่อเวลาใช้หนี้จำนองหมดแล้ว วิธีการไถ่ถอนจากจำนอง “กรมที่ดิน” แจ้งว่าต้องไปจดทะเบียนไถ่ถอนจัดจำนอง เพื่อแก้ไขข้อความให้ปรากฏในเอกสารสิทธิ ซึ่งวิธีไถ่ถอนจัดจำนองมี 2 วิธีด้วยกัน
✅วิธีที่ 1 ผู้จำนองกับผู้รับจำนอง ไปยื่นคำขอจดทะเบียนไถ่ถอนจากจำนองต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่สำนักงานที่ดินพร้อมกัน
✅วิธีที่ 2
ผู้มีสิทธิในที่ดินหรือผู้ที่มีสิทธิไถ่ถอนเพียงฝ่ายเดียว นำหลักฐานซึ่งผู้รับจำนองได้ทำเป็นหนังสือหรือสลักหลังสัญญาจำนองฉบับผู้รับจำนองว่าได้มีการไถ่ถอนจากจำนองแล้ว

สำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมในการไถ่ถอนจัดจำนอง ได้เเก่
*ค่าใช้จ่ายการไถ่ถอนจากการจำนอง ดังนี้

  • ค่าคำขอ แปลงละ 5 บาท
  • ค่าธรรมเนียม แปลงละ 50 บาท

เอกสารหลักฐานที่ใช้ในการไถ่ถอนจากจำนอง

  • หลักฐานจากผู้รับจำนองที่ได้ทำเป็นหนังสือ หรือสลักหลังสัญญาจำนอง
    ว่าได้รับชำระหนี้ครบถ้วนแล้ว และยินยอมให้ไถ่ถอนจากจำนองได้
*หนังสือแสดงสิทธิในที่ดินหรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิในห้องชุด
1) โฉนดที่ดิน
2) น.ส.3 (หนังสือรับรองการทำประโยชน์)
3) หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือคอนโดมิเนียม
4) บัตรประจำตัวประชาชน

.

.
หรือปรึกษาให้ Nj ช่วยดูเเลทุกเรื่องอสังหาฯ มองหา 𝙉𝙅 𝙋𝙧𝙤𝙥𝙚𝙧𝙩𝙮
064-662-6932, 080-442-9141
➤𝗟𝗶𝗻𝗲 𝗼𝗳𝗳𝗶𝗰𝗶𝗮𝗹: https://lin.ee/fqYLG1Y
➤𝗪𝗲𝗯𝘀𝗶𝘁𝗲: https://www.njpropertyagency.co.th
.
ที่มา:กรมที่ดิน, Thansettakij
Blogs
What's New Trending

Related Blogs

Sign up for newsletter

Get latest news and update

Newsletter BG