𝙌&𝘼 เรื่องอสังหา​ฯ​ กับ 𝘕𝘫 𝘗𝘳𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘺​

𝙌&𝘼 เรื่องอสังหา​ฯ​ กับ 𝘕𝘫 𝘗𝘳𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘺​ 𝘗𝘢𝘵𝘵𝘢𝘺𝘢​ 🎉🤓
.
𝙌 : กู้ซื้อบ้าน คอนโด “ผู้ซื้อ” ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
.
𝘼 : สำหรับกรณีกู้เงินซื้อบ้าน คอนโดทั่วไป สิ่งที่ต้องเตรียมในการยื่นกู้ก็คือ

✅ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
✅ สำเนาทะเบียนบ้าน
✅ สำเนาใบจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อและนามสกุล กรณีเคยมีการเปลี่ยนชื่อ
✅ สำเนาทะเบียนสมรส
✅ สำเนาทะเบียนหย่า
✅ สำเนามรณะบัตรของคู่สมรส
✅ ใบแจ้งความแยกกัน (หากไม่ได้อยู่ในกรณีไหนก็ไม่ต้องเตรียมสำเนาเหล่านั้นไป)
✅ หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3-6 เดือน
✅ ใบแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน
✅ ทวิ 50 สำหรับพนักงานประจำ หรือ ภ.ง.ด. 90/91 สำหรับผู้ประกอบการ
✅ สำเนาด้านหน้า ด้านหลัง ของโฉนดที่อยู่อาศัยที่จะซื้อ
✅ สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อ.ช. 2)
✅ แผนที่ตั้งโดยสังเขปของอสังหาริมทรัพย์
✅ รูปถ่ายของอสังหาริมทรัพย์
✅ สัญญาจะซื้อจะขาย
✅ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้จะขาย (บ้าน คอนโดมือสอง)
.
.
อยากรู้เรื่องอสังหา​ฯ ปรึกษา​ 𝘕𝘫 𝘗𝘳𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘺​ 𝘗𝘢𝘵𝘵𝘢𝘺𝘢​ ​ได้เลยค่ะ 🥰

.
ขอบคุณ​ข้อมูล​ : kittikom@ddproperty

#njpropertypattaya​​ #pattaya​ #rental #sale​ #House​ #condo​
#ซื้อบ้าน #ขายบ้าน #ซื้อคอนโด​ #ขายคอนโด​ #อสังหาพัทยา

Blogs
What's New Trending

Related Blogs

Sign up for newsletter

Get latest news and update

Newsletter BG